Category: Insurance

ประกันรถยนต์ชั้น 2

รู้หรือไม่ว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้างรู้หรือไม่ว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 2 เป็นประกันรถยนต์ที่ราคาไม่แพงมากนัก ตอบโจทย์คนที่คนที่อยากประหยัดเงินในกระเป๋า โดยความคุ้มครองไม่แตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 2+ มากนัก เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้ว มีระเบียบวินัยในการขับรถ ตรวจเช็กสภาพรถอยู่เป็นประจำ และไม่ได้ขับรถในระยะทางที่ไกลมากนัก โดยประกันรถยนต์ชั้น 2 เหมาะกับรถที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปี แต่ยังอยากได้ความรับคุ้มครองอยู่ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ไม่มากก็น้อย ลดความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ความคุ้มครองที่ได้รับ ...